Informace o soutěži

Vyhraj skvělé ceny

Nakresli své auto snů... Nech se unášet svojí tvůrčí představivostí!
Auto, které budou řídit lidé v budoucnosti, může být to, které nakreslíte. Pošlete svůj obrázek a nechte své sny vzlétnout se společností TOYOTA.

Cílem umělecké soutěže TOYOTA Dream Car je vytvořit příležitosti pro děti, aby mohly zažít zábavu a pochopit, jak je důležité mít sny – díky tomu, že využijí svoji tvůrčí představivost a nakreslí „auto snů”.


11. ročník výtvarné soutěže Auto snů („Toyota Dream Car Art Contest“):

Podávání přihlášek a podmínky účasti

Téma soutěže: Vaše „auto snů“ (Dream Car)

Cílová skupina uchazečů: Uchazeči do 15 let věku (včetně) s trvalým bydlištěm v České republice

Věkové kategorie: Kategorie (1): do 8 let Kategorie (2): 8-11 let Kategorie (3): 12-15 let

Termíny pro podávání přihlášek: 1. prosince 2016 - 31. ledna 2017 (po tomto datu již přihlášky nebudou přijímány)

Pokyny pro podávání přihlášek do soutěže: Zašlete prosím Váš obrázek/kresbu na adresu soutěže v souladu s níže uvedenými pokyny.

Rozměry papíru:

Je nezbytně nutné dodržet předepsaný rozměr papíru: formát nesmí být větší než 400 mm x 550mm

Výtvarný prostředek:

Dle vaší volby. Můžete použít barevné tužky/pastelky, fixy, barevné uhly, vodové barvy atd.

Nelze přihlašovat výtvarné práce představující počítačovou grafiku, obrázky vytvořené za pomoci počítače, koláže, výstřižky apod. Rovněž nebudou přijaty kresby vzniklé ve spolupráci několika účastníků (na jedné čtvrtce).

Výtvarná práce musí být barevná, prosíme i o vykreslení pozadí na Vašem obrázku.

Přihlašovací formulář:

Vyplňte prosím přihlašovací formulář. Přihlašovací formulář si můžete stáhnout zde (dokument Adobe PDF)můžete stáhnout zde, příp. jej získáte u autorizovaného prodejce Toyota v ČR.
(seznam partnerů: http://dealer.toyota.cz/dealer/home.wp)
Vyplňte všechny požadované položky přihlašovacího formuláře a bezpečně jej přilepte k zadní straně vašeho obrázku.
Způsob podávání přihlášek je podrobněji popsán na přihlašovacím formuláři.
K účasti v soutěži je nezbytný souhlas rodiče nebo zákonného opatrovníka.

Zasílací adresa:

TOYOTA CENTRAL EUROPE - CZECH spol. s r.o.
administrativní kancelář soutěže „Toyota Dream Car Art Contest“
Bavorská 2662/1
155 00 PRAHA 5

Kritéria hodnocení:

Výtvarné práce budou hodnoceny ve dvou etapách. Předložené práce budou nejprve hodnoceny v rámci Národního kola soutěže, kde budou v každé věkové kategorii vybrány tři nejlepší kresby. Trojice nejlepších kreseb z každé věkové kategorie postoupí do celosvětového kola soutěže (World Contest). V rámci celosvětového kola pak porotci výtvarné soutěže „Toyota Dream Car Art Contest“ vyberou nejlepší práce zaslané z jednotlivých zemí a zvolí vítěze na prvním, druhém a třetím místě (zlato, stříbro, resp. bronz), společně se jmenováním finalistů soutěže. Z finalistů celosvětového kola (World Contest) budou vybráni držitelé zvláštních cen (Special Award).

Ceny pro vítěze:

Na této webové stránce www.dreamcar.toyota.cz budou oznámeny tři nejlepší výtvarné práce z jednotlivých věkových kategorií v rámci Národního kola soutěže a vítězové získají hodnotné ceny ze světa moderní elektroniky. V celosvětovém kole soutěže (World Contest) bude účastníkům na prvním, druhém a třetím místě udělen slavnostní certifikát a mimořádná cena; tito účastníci budou současně pozváni na slavnostní předávání cen do Japonska.

Oznámení vítězů:

Výsledky Národního kola budou oznámeny v dubnu 2017; výsledky celosvětového kola soutěže pak budou vyhlášeny v srpnu 2017. Všechny výsledky budou zveřejněny na globálních webových stránkách soutěže www.toyota-global.com/events/dream_car_art_contest/ Vítěze bude kontaktovat regionální administrativní kancelář soutěže (v případě skupiny bude kontaktována zodpovědná osoba).

Upozornění:
 • Nebudou přijaty příspěvky, které již byly zveřejněny, příspěvky podané do jiných soutěží a příspěvky porušující autorská práva třetích stran.
 • Každý účastník může zaslat i více prací. Udělena však bude pouze jediná cena na osobu.
 • Zúčastnit se mohou rovněž rodinní příslušníci zaměstnanců TMC nebo společností spřízněných s TMC.
 • Soukromé údaje získané v rámci soutěže nebudou použity k žádnému jinému účelu.
 • Žádné z výtvarných prací podaných do soutěže nebudou účastníkům zaslány nazpět.
 • Veškerá práva k předloženým výtvarným pracím, včetně např. práva na uveřejnění, používání, přizpůsobení, úpravy a přepracování, budou náležet společnosti Toyota Motor Corporation.
 • Podané výtvarné práce mohou být využity v inzerci a tištěných materiálech společnosti Toyota Motor Corporation pro reklamní účely.
 • Nárok na cenu nelze jakkoli převádět na třetí strany ani prodávat.
 • Vítězové musejí společnosti Toyota Motor Corporation předložit prohlášení potvrzující splnění kvalifikačních podmínek společně se souhlasem, že své vítězné práce nebudou podávat do žádné jiné soutěže.
Uchovávání osobních informací:
Účely využití:
 • Oznámení o hodnocení a výsledcích hodnocení této soutěže
 • Zasílání cen v rámci této soutěže poštou
 • Průzkumy pro účely zlepšování obsahu této soutěže a pro účely anonymní statistické analýzy (v rámci marketingových aktivit apod.).
 • Jakýkoli způsob použití, jenž Toyota Motor Corporation uzná za nezbytný (s vynaložením přiměřené ochrany) k zajištění spravedlivého a bezpečného průběhu celé soutěže.
Poskytování osobních informací třetím stranám:

Osobní informace nebudou bez souhlasu příslušné osoby poskytovány žádné třetí straně, s výjimkou poskytování osobních informací dodavatelům v rozsahu nezbytném k realizaci této soutěže.

V rámci realizace a správy této soutěže budou osobní informace poskytnuty společnosti, která na základě smlouvy zajišťuje zpracování osobních informací a používá odpovídající bezpečnostní opatření.

Videa z minulých ročníků:

Nahoru Zpět